CELLINK lanserar ny produkt inom realtids cellmikroskopi som förenklar bioprintingprocessen

Bilder av levande celler är ett effektivt hjälpmedel för att säkerställa en framgångsrik bioprintning, men de flesta tillgängliga systemen är stora, dyra och svåra att använda.

”En av de viktigaste komponenterna för bioprinting är de mänskliga cellerna. När vi odlar våra celler inför bioprinting experimenten idag placerar vi dom i en inkubator, ett skåp som tillgodoser en ideal cellkultiverings miljö med rätt temperatur och luftfuktighet där cellerna kan leva och växa. Den miljön är vital för cellernas funktionalitet. För att veta om cellerna mår bra, måste man konstant titta på dom under mikroskop. Lösningen på marknaden idag tvingar forskarna att ta ut cellerna från inkubatorn, bevaka dom under ett mikroskop, sen ställa tillbaka dom in i inkubatorn. Denna temperatur- och miljöförändringen påverkar cellerna negativt. Därför har vi tagit fram denna produkten som kan bevaka cellerna i dess rätta miljö. CELLCYTE X är ett revolutionerande mikroskop som placeras i inkubatorn för att bevaka cellerna både innan och efter bioprinting processen för att erbjuda våra kunder en ideal cellkultiverings miljö och process.” - Erik Gatenholm, VD, CELLINK

CELLINK har utformat CELLCYTE X för att möta just denna utmaning. CELLCYTE X kombinerar storlek, styrka och intuitiv design för att utrusta alla inkubatorer med ett användarvänligt mikroskop som möjliggör fotografering och videobevakning av levande celler. Plattformen förblir stationär i inkubatorn, vilket eliminerar risken att störa cellerna. Till skillnad från andra system använder CELLCYTE X molnbaserad mjukvara för att kontinuerligt analysera resultat och ge forskare maximal inblick i sina experiment. Mjukvaran är också kopplad till bioprintingsystemen samt webshop för lätt access till CELLINKs produkter. CELLCYTE X spelar en vital roll i själva bioprintingprocessen och möjliggör att vi kan kontrollera processen ännu bättre, i ett tidigare skede. Produkten erbjuder en rödtråd i processen från cellen till printad vävnad.

I samband med utvecklingen av systemet har flera innovativa lösningar uppfunnits och applicerats, delar av den tekniken är nu patentsökt.

Lanseringen av plattformen CELLCYTE X är ett steg mot CELLINKs mål att förbättra biomedicinsk forskning och förändra framtidens medicin.

Nu tillgänglig för förbeställning. Vänligen kontakta sales@cellink.com för offert.

För ytterligare information kontakta:

Erik Gatenholm, VD 
Telefon: +46 73 267 00 00 
E-post: eg@cellink.com

Gusten Danielsson, CFO
Telefon: 070 991 86 04
E-post: gd@cellink.com

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.