GU Ventures förstärker teamet med Sofia Hjelmberg som ansvarig för Investor Relations!

GU Ventures, som driver en topprankad inkubator- och investeringsverksamhet, har förstärkt sitt team och pre­sen­terar härmed stolt Sofia Hjelm­berg som ansvarig för GU Ventures Investor Relations.

Sofia Hjelmberg, som i många år arbetat med att matcha investerare och företagare, började hos GU Ventures i maj som Investor Relations ansvarig. Med Sofia i den nya Investor Relations rollen stärker GU Ventures sitt stöd för kapital­anskaffning till sina inkubatorbolag, som står inför en uppstart eller en expansion av verksamheten.

Inkubatorbolagen inom GU Ventures kommer att få mer hjälp med att alltifrån lägga upp strategier för kapitalanskaffning, stöttas i alla förberedelser med investerare och finansiärer och för att genomföra kapitaliseringen. Det är redan ett stort värde som tillförs bolagen inom inkubatorn, vilket härmed utökas med hjälp av Sofia och stärks ytterligare med hjälp av nya kontakter, system och strukturer så att rätt finansiering och investerare säkras till bolagen.

”Jag ansluter till ett starkt team med imponerande resultat av att skapa nya fina företag och kommersialisera forskning framgångsrikt. Med mina erfarenheter av att jobba med kapitalanskaffningsprocessen och att bygga strukturer för kapitalisering kommer jag att kunna stärka upp både internt på GU Ventures och externt inom respektive företag. Tillsammans ska vi se till att våra företag får de bästa förutsättningar för tillväxt, ta marknadsandelar och uppnå den impact som de är ämnade för - för att därigenom bygga värde för ägarna”, säger Sofia Hjelmberg.

Sofia tar med sig 12 års erfarenhet av att jobba med startups, samt små och medelstora företag i tillväxt. Hon har med sig denna långa erfarenhet av att coacha och pitchträna entreprenörer hos GU Ventures samarbetspartner Connect Väst. Sofia har även byggt investerarnätverk lokalt, nationellt och internationellt i olika plattformar och forum som bl a inkluderar etableringen av det internationella eventet Connect2Capital i Göteborg. Därefter arbetade Sofia hos ALMI Företags­partner Väst och hos Hippoly, som erbjuder ett digitalt verktyg för styrelsearbete.

”Vi är själaglada över att få välkomna Sofia till GU Ventures äntligen! Vi har samarbetat länge inom både Connect och ALMI och vet vilken toppresterare och suverän medarbetare hon är”, berättar Klementina Österberg, VD på GU Ventures. ”Med hennes erfarenhet och kompetens har vi fått en värdefull förstärkning till vår affärsutvecklingsgrupp och stöd till mig som VD med att skapa och bygga viktiga relationer med saminvesterare. Det är en viktig förstärkning både för oss och för våra företag, som jag är säker på kommer ha stor nytta av henne.” avslutar Klementina.

För mer information, kontakta:

Klementina Österberg, VD, klementina@ventures.gu.se, +46 70 440 1190

Sofia Hjelmberg, Investor Relations, sofia.hjelmberg@ventures.gu.se, +46 739 414 763

Om GU Ventures

GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures stöttat tusentals idégivare och tillsammans med utvecklat och investerat i över 160 nya affärsidéer. 120 av dessa affärsidéer bedriver verksamhet, har en sammanlagd omsättning om ca 350 Mkr, sysselsätter ca 400 personer, samt tolv är noterade. GU Ventures inkubator stöttar 38 företag och projekt idag och vid senaste mätningen bidrog 87 % av dem till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN. Portföljen består av totalt 60 innehav, vilka är sammanlagt värderade till 5 miljarder SEK.

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet,jobb­skapande och hållbar tillväxt. Läs mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, bolag i portföljen samt alumni.